Shopping Cart

Thành Tiền 0đ
Tổng Tiền 0đ

Sản Phẩm

Đông trùng hạ thảo 10gr

350,000đ
Lượt xem: 5637
(7 đánh giá)

Yến Đảo Rút Lông

5,850,000đ
Lượt xem: 126
(0 đánh giá)

Chè Yến Thập Cẩm

90,000đ
Lượt xem: 176
(0 đánh giá)

Cháo Yến Tôm Thịt Bầm

120,000đ
Lượt xem: 144
(0 đánh giá)

Cháo Yến

100,000đ
Lượt xem: 187
(0 đánh giá)

Chè Yến Hạt Táo Đỏ

Liên hệ
Lượt xem: 159
(0 đánh giá)

Tổ Yến Rút Lông Loại 1

4,600,000đ
Lượt xem: 140
(0 đánh giá)

Yến Cam ( Hồng)

Liên hệ
Lượt xem: 426
(0 đánh giá)

Yến Cam Thô Già Loại 1

3,300,000đ
Lượt xem: 113
(0 đánh giá)

Yến Cam Thô Loại 2

2,850,000đ
Lượt xem: 157
(0 đánh giá)

Chân Yến 50gr

1,250,000đ
Lượt xem: 185
(0 đánh giá)

Yến Thô 100gr

2,850,000đ
Lượt xem: 169
(0 đánh giá)

Yến Thô Đảo

4,350,000đ
Lượt xem: 127
(0 đánh giá)

Yến Thô Ít Lông

3,250,000đ
Lượt xem: 216
(0 đánh giá)

Yến Cồ

2,750,000đ
Lượt xem: 172
(0 đánh giá)

Yến Làm Sạch Hộp 100gr

2,950,000đ
Lượt xem: 152
(0 đánh giá)

Tai Yến Lẻ

150,000đ
Lượt xem: 191
(0 đánh giá)

Rút Lông Khô Nguyên Tổ

4,300,000đ
Lượt xem: 131
(0 đánh giá)

Tinh Chế 1 Lớp Sợi

2,950,000đ
Lượt xem: 127
(0 đánh giá)

Yến Chưng Đông Trùng

65,000đ
Lượt xem: 181
(0 đánh giá)