Shopping Cart

Thành Tiền 0đ
Tổng Tiền 0đ

Yến Tinh Chế

Yến thô cam

3,250,000đ 3,450,000đ
Lượt xem: 5407
(7 đánh giá)

Yến rút lông khô nguyên tổ

4,250,000đ 4,350,000đ
Lượt xem: 5953
(8 đánh giá)

Tai Yến Lẻ

180,000đ 195,000đ
Lượt xem: 2618
(0 đánh giá)

Yến Tinh Chế 1 Lớp Sợi

2,950,000đ 3,050,000đ
Lượt xem: 5966
(0 đánh giá)

Yến tinh chế 1 lớp sợi dày

3,150,000đ 3,250,000đ
Lượt xem: 2415
(0 đánh giá)

Yến tinh chế 2 lớp sợi dày

3,350,000đ 3,550,000đ
Lượt xem: 5697
(0 đánh giá)