Shopping Cart

Thành Tiền 0đ
Tổng Tiền 0đ

Yến Tinh Chế

Yến Làm Sạch Hộp 100gr

2,950,000đ
Lượt xem: 84
(0 đánh giá)

Tai Yến Lẻ

150,000đ
Lượt xem: 105
(0 đánh giá)

Rút Lông Khô Nguyên Tổ

4,300,000đ
Lượt xem: 70
(0 đánh giá)

Tinh Chế 1 Lớp Sợi

2,950,000đ
Lượt xem: 62
(0 đánh giá)

Yến tinh chế 85%

3,300,000đ
Lượt xem: 77
(0 đánh giá)

Tinh chế loại 1

3,850,000đ
Lượt xem: 88
(0 đánh giá)