Shopping Cart

Thành Tiền 0đ
Tổng Tiền 0đ

Yến Thô

Chân Yến 50gr

1,250,000đ
Lượt xem: 185
(0 đánh giá)

Yến Thô 100gr

2,850,000đ
Lượt xem: 169
(0 đánh giá)

Yến Thô Đảo

4,350,000đ
Lượt xem: 127
(0 đánh giá)

Yến Thô Ít Lông

3,250,000đ
Lượt xem: 216
(0 đánh giá)

Yến Cồ

2,750,000đ
Lượt xem: 172
(0 đánh giá)